Poniżej znajduje się przykład warunków korzystania z usługi WooCommerce.

Wyszukaj i zastąp następujące zastępcze Warunki:

Maann Media Enterprise
info@studio369.com.pl
Glebe Manor, Whitegate, Co. Cork, Ireland

Przegląd

Ta strona jest obsługiwana przez Maann Media Enterprise. W całej witrynie terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do Maann Media Enterprise. Maann Media Enterprise oferuje tę witrynę, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne z tej witryny, dla Ciebie, użytkownika, pod warunkiem zaakceptowania wszystkich warunków, zasad, zasad i uwag tutaj podanych.

Odwiedzając naszą stronę i / lub kupując coś od nas, angażujesz się w naszą „Usługę” i wyrażasz zgodę na przestrzeganie następujących warunków („Warunki”, „Warunki”), w tym te dodatkowe warunki i zasady wymienione w niniejszym dokumencie i / lub dostępne za pomocą hiperłącza. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich użytkowników witryny, w tym między innymi użytkowników, którzy są przeglądarkami, dostawcami, klientami, handlowcami i / lub autorami treści.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych warunków przed uzyskaniem dostępu do naszej witryny lub korzystaniem z niej. Uzyskując dostęp do dowolnej części witryny lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami niniejszej umowy, możesz nie mieć dostępu do strony internetowej ani korzystać z żadnych usług. Jeśli niniejszy Regulamin jest uważany za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych warunków.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia dodane do bieżącego sklepu podlegają również Warunkom. W każdej chwili możesz przejrzeć najnowszą wersję Regulaminu na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub wymiany dowolnej części niniejszych Warunków przez opublikowanie aktualizacji i / lub zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z witryny lub dostęp do niej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian stanowi akceptację tych zmian.

Nasz sklep jest obsługiwany przez Shopify Inc. Zapewniają nam internetową platformę handlu elektronicznego, która pozwala nam sprzedawać nasze produkty i usługi.

Regulamin sklepu internetowego

Zgadzając się na niniejsze Warunki, oświadczasz, że masz co najmniej wiek pełnoletniości w swoim stanie lub prowincji zamieszkania lub że jesteś pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania i wyraziłeś zgodę na zezwól na korzystanie z tej witryny dowolnemu z Twoich nieletnich członków rodziny.

Nie możesz korzystać z naszych produktów w celach niezgodnych z prawem lub nieautoryzowanych, ani nie możesz, w ramach korzystania z Usługi, naruszać żadnych przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich).

Nie wolno przekazywać żadnych robaków, wirusów ani kodu o charakterze destrukcyjnym.

Naruszenie lub naruszenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług.

Ogólne warunki

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usługi każdemu z dowolnego powodu w dowolnym momencie.

Rozumiesz, że Twoje treści (bez danych karty kredytowej) mogą być przesyłane niezaszyfrowane i obejmują (a) transmisje w różnych sieciach; oraz (b) zmiany w celu dostosowania i dostosowania do wymagań technicznych dotyczących łączenia sieci lub urządzeń. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieć.

Użytkownik zobowiązuje się nie powielać, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać żadnej części Usługi, korzystania z Usługi lub dostępu do Usługi lub jakiegokolwiek kontaktu w witrynie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest usługa, bez naszej wyraźnej pisemnej zgody .

Nagłówki użyte w niniejszej umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie będą ograniczać ani w żaden inny sposób wpływać na niniejsze Warunki.

Dokładność, kompletność i aktualność informacji

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały na tej stronie mają wyłącznie charakter ogólny i nie należy się na nich opierać ani wykorzystywać ich jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez korzystania z podstawowych, dokładniejszych, pełniejszych lub bardziej aktualnych źródeł informacji. Wszelkie poleganie na materiałach na tej stronie odbywa się na własne ryzyko.

Ta strona może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne niekoniecznie są aktualne i służą wyłącznie do celów informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania zawartości tej witryny w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania żadnych informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian na naszej stronie.

Modyfikacje usługi i cen

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub treści) w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

Nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec ciebie lub jakiejkolwiek strony trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

Produkty lub usługi

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem strony internetowej. Te produkty lub usługi mogą mieć ograniczone ilości i podlegają zwrotowi lub wymianie wyłącznie zgodnie z naszą Polityką zwrotów.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wyświetlać jak najdokładniej kolory i obrazy naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że wyświetlanie dowolnego koloru na monitorze komputera będzie dokładne.

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub usług do dowolnej osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa w poszczególnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez uprzedzenia, według własnego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania produkcji dowolnego produktu w dowolnym momencie. Każda oferta jakiegokolwiek produktu lub usługi złożona na tej stronie jest nieważna tam, gdzie jest zabroniona.

Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Ciebie spełni Twoje oczekiwania lub że wszelkie błędy w Usłudze zostaną poprawione.

Dokładność fakturowania i informacji o koncie

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego zamówienia, które złożysz u nas. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować zakupione ilości na osobę, gospodarstwo domowe lub zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez to samo konto klienta, tę samą kartę kredytową i / lub zamówienia korzystające z tego samego adresu rozliczeniowego i / lub wysyłkowego. W przypadku zmiany lub anulowania zamówienia możemy podjąć próbę powiadomienia Cię, kontaktując się z adresem e-mail i / lub adresem rozliczeniowym / numerem telefonu podanym w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które według naszego wyłącznego osądu wydają się być składane przez dealerów, odsprzedawców lub dystrybutorów.

Zgadzasz się podać aktualne, pełne i dokładne informacje o zakupie i koncie dla wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Zgadzasz się niezwłocznie aktualizować swoje konto i inne informacje, w tym adres e-mail i numery kart kredytowych oraz daty ważności, abyśmy mogli sfinalizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką zwrotów.

Opcjonalne narzędzia

Możemy zapewnić ci dostęp do narzędzi stron trzecich, nad którymi nie monitorujemy, nie mamy żadnej kontroli ani danych wejściowych.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi „jak jest” i „jak dostępne” bez jakichkolwiek gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez jakiegokolwiek poparcia. Nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności wynikającej lub związanej z korzystaniem z opcjonalnych narzędzi stron trzecich.

Każde użycie opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem witryny odbywa się wyłącznie na własne ryzyko i według własnego uznania i powinieneś upewnić się, że znasz i akceptujesz warunki, na jakich narzędzia są dostarczane przez odpowiedniego zewnętrznego dostawcę (dostawców).

Możemy również w przyszłości oferować nowe usługi i / lub funkcje za pośrednictwem strony internetowej (w tym wydawanie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i / lub usługi będą również podlegać niniejszym Warunkom.

Linki stron trzecich

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszego Serwisu mogą zawierać materiały stron trzecich.

Linki stron trzecich na tej stronie mogą przekierowywać cię na strony osób trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialności za badanie lub ocenę treści lub dokładności i nie gwarantujemy i nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały lub strony internetowe osób trzecich, ani za inne materiały, produkty lub usługi stron trzecich.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub szkody związane z zakupem lub korzystaniem z towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji dokonywanych w związku z witrynami stron trzecich. Dokładnie zapoznaj się z zasadami i praktykami innych firm i upewnij się, że je rozumiesz, zanim przystąpisz do jakiejkolwiek transakcji. Reklamacje, roszczenia, obawy lub pytania dotyczące produktów podmiotów zewnętrznych należy kierować do podmiotów zewnętrznych.

Komentarze użytkowników, opinie i inne zgłoszenia

Jeśli na naszą prośbę wysyłasz określone zgłoszenia (na przykład zgłoszenia konkursowe) lub bez prośby od nas, wysyłasz kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, w trybie online, pocztą elektroniczną, pocztą lub w inny sposób (łącznie „komentarze”), zgadzasz się, że możemy w dowolnym momencie, bez ograniczeń, edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać w dowolnym medium wszelkie komentarze, które nam przekazujesz. Jesteśmy i nie będziemy zobowiązani (1) do zachowania poufności jakichkolwiek komentarzy; (2) w celu wypłaty odszkodowania za wszelkie komentarze; lub (3) w celu udzielenia odpowiedzi na wszelkie komentarze.

Możemy, ale nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania, edytowania lub usuwania treści, które według własnego uznania są niezgodne z prawem, obraźliwe, grożące, zniesławiające, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób budzą zastrzeżenia lub naruszają własność intelektualną dowolnej strony lub niniejsze Warunki .

Zgadzasz się, że twoje komentarze nie będą naruszały żadnych praw stron trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości lub innych praw osobistych lub własności. Ponadto zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą zawierać zniesławiających lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub nieprzyzwoitych materiałów ani zawierać wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłyby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Usługi lub powiązanych stron internetowych. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, udawać, że jesteś kimś innym niż siebie, ani w inny sposób wprowadzać w błąd nas lub osoby trzecie co do pochodzenia jakichkolwiek komentarzy. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie komentarze i ich dokładność. Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek komentarze przesłane przez Ciebie lub osoby trzecie.

Informacje osobiste

Przekazanie danych osobowych za pośrednictwem sklepu podlega naszej polityce prywatności. Aby zobaczyć naszą Politykę prywatności.

Błędy, niedokładności i pominięcia

Czasami na naszej stronie lub w Usłudze mogą znajdować się informacje, które zawierają błędy typograficzne, nieścisłości lub przeoczenia, które mogą odnosić się do opisów produktów, cen, promocji, ofert, kosztów wysyłki produktów, czasów transportu i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub przeoczeń oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Serwisie lub na dowolnej powiązanej stronie internetowej są niedokładne w dowolnym momencie bez uprzedzenia (w tym po złożeniu zamówienia) .

Nie zobowiązujemy się do aktualizacji, zmiany ani wyjaśnienia informacji w Serwisie ani na żadnej powiązanej stronie internetowej, w tym między innymi informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Nie należy podawać żadnej określonej daty aktualizacji lub odświeżania w Usłudze lub na powiązanych witrynach, aby wskazać, że wszystkie informacje w Usłudze lub na powiązanych witrynach zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.

Zabronione zastosowania

Oprócz innych zakazów określonych w Regulaminie zabronione jest korzystanie z witryny lub jej treści: (a) do jakichkolwiek niezgodnych z prawem celów; (b) w celu nakłaniania innych do wykonywania jakichkolwiek nielegalnych działań; (c) w celu naruszenia jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych przepisów, zasad, przepisów lub lokalnych rozporządzeń; (d) naruszać lub naruszać nasze prawa własności intelektualnej lub prawa własności intelektualnej innych osób; (e) nękanie, wykorzystywanie, obrażanie, szkodzenie, zniesławianie, oszczerstwo, dyskredytowanie, zastraszanie lub dyskryminowanie ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (f) w celu przedstawienia fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) w celu przesyłania lub przesyłania wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może zostać wykorzystany w jakikolwiek sposób, który wpłynie na funkcjonalność lub działanie Usługi lub dowolnej powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu; (h) w celu gromadzenia lub śledzenia danych osobowych innych osób; (i) do spamu, phishingu, pharma, pretekstu, pająka, przeszukiwania lub zdrapywania; (j) w jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu; lub (k) w celu ingerowania lub obchodzenia zabezpieczeń funkcji Serwisu lub dowolnej powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub powiązanych stron internetowych z powodu naruszenia któregokolwiek z zabronionych zastosowań.

Zrzeczenie się gwarancji; Ograniczenie odpowiedzialności

Nie gwarantujemy, oświadczamy ani nie gwarantujemy, że korzystanie z naszej usługi będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów.

Nie gwarantujemy, że wyniki, które można uzyskać z korzystania z usługi będą dokładne lub wiarygodne.

Zgadzasz się, że od czasu do czasu możemy usunąć usługę na czas nieokreślony lub anulować usługę w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Wyraźnie zgadzasz się, że korzystasz z usługi lub nie możesz z niej korzystać na własne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi dostarczane do Ciebie za pośrednictwem usługi są (z wyjątkiem przypadków wyraźnie przez nas określonych) świadczone „w stanie, w jakim się znajdują” i „są dostępne” do użytku, bez jakiejkolwiek reprezentacji, gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumiane, w tym wszelkie dorozumiane gwarancje lub warunki dotyczące wartości handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu i braku naruszenia.

W żadnym przypadku {Twoja firma}, nasi dyrektorzy, członkowie kierownictwa, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, kontrahenci, stażyści, dostawcy, usługodawcy lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub wynikowe szkody dowolnego rodzaju, w tym między innymi utracone zyski, utracone przychody, utracone oszczędności, utratę danych, koszty wymiany lub podobne szkody, wynikające z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), ścisłej odpowiedzialności lub w inny sposób, wynikające z korzystania z dowolnej usługi lub produktów zakupionych przy użyciu usługi, lub z jakichkolwiek innych roszczeń związanych w jakikolwiek sposób z korzystania z usługi lub dowolnego produktu, w tym, między innymi, błędów lub pominięć w treści , lub jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju powstałe w wyniku korzystania z usługi lub jakiejkolwiek treści (lub produktu) opublikowanej, przesłanej lub w inny sposób udostępnionej za pośrednictwem usługi, nawet jeśli zostanie o tym poinformowana. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

Odszkodowanie

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i utrzymywać nieszkodliwe {twoja firma} oraz nasz rodzic, spółki zależne, podmioty stowarzyszone, partnerzy, oficerowie, dyrektorzy, agenci, kontrahenci, licencjodawcy, usługodawcy, podwykonawcy, dostawcy, stażyści i pracownicy, nieszkodliwi od jakichkolwiek roszczeń lub żądań , w tym uzasadnione koszty obsługi prawnej, pobierane przez dowolną stronę trzecią z powodu lub wynikającego z naruszenia przez Ciebie niniejszych warunków i postanowień lub dokumentów, które zawierają przez odniesienie, lub z powodu naruszenia jakiegokolwiek prawa lub praw strony trzeciej.

Rozdzielność

W przypadku, gdy którekolwiek postanowienie niniejszych warunków zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, takie postanowienie będzie mimo to wykonalne w pełnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a część niewykonalna zostanie uznana za oddzieloną od niniejszych warunków i Warunki, takie ustalenie nie wpłynie na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

Zakończenie

Zobowiązania i zobowiązania stron zaciągnięte przed datą rozwiązania pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy do wszystkich celów.

Niniejsze Warunki obowiązują, dopóki nie zostaną wypowiedziane przez Ciebie lub przez nas. Użytkownik może wypowiedzieć niniejsze Warunki w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chce już korzystać z naszych Usług lub zaprzestaje korzystania z naszej witryny.

Jeśli według naszego wyłącznego wyroku nie wywiążesz się lub podejrzewamy, że nie wywiązałeś się z któregokolwiek warunku lub postanowienia niniejszych Warunków, możemy również wypowiedzieć niniejszą umowę w dowolnym momencie bez powiadomienia, a ty będziesz odpowiedzialny za wszelkie należne kwoty do daty wypowiedzenia włącznie; i / lub odpowiednio może odmówić Ci dostępu do naszych Usług (lub dowolnej ich części).

Całość porozumienia

Niewykonanie lub wyegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowi zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia.

Niniejsze Warunki i zasady oraz wszelkie zasady lub reguły operacyjne zamieszczone przez nas na tej stronie lub w odniesieniu do Usługi stanowią całość umowy i porozumienia między Tobą a nami i regulują korzystanie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikację i propozycje , zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej, między tobą a nami (w tym między innymi wcześniejszymi wersjami Warunków).

Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszych Warunków nie będą interpretowane w stosunku do strony opracowującej.

Prawo rządowe

Niniejsze Warunki i wszelkie odrębne umowy, na mocy których świadczymy Ci Usługi, podlegają i będą interpretowane zgodnie z przepisami prawa {Twój adres}.

Zmiany w regulaminie

W każdej chwili możesz przejrzeć najnowszą wersję Regulaminu na tej stronie.

Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do aktualizacji, zmiany lub wymiany dowolnej części niniejszych Warunków przez publikowanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie naszej witryny pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej strony internetowej lub Usługi po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach oznacza akceptację tych zmian.

Informacje kontaktowe

Pytania dotyczące warunków należy przesyłać do nas na adres info@studio369.com.pl.

Close Menu

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Wyrażając zgodę, akceptujesz użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Privacy Settings saved!
Ustawienia Prywatności

Gdy odwiedzasz dowolną stronę internetową, może ona przechowywać lub wyszukiwać informacje w przeglądarce, głównie w postaci plików cookie. Tutaj kontroluj swoje osobiste usługi związane z plikami cookie.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Decline all Services
Accept all Services